Tussen Schoolse Opvang (Overblijven)
 

Er is voor de kinderen de mogelijkheid tussen de middag over te blijven op school. Dit wordt verzorgd door TSO Carant.

De kinderen worden opgevangen door een team enthousiaste vrijwilligers. Het merendeel van deze vrijwilligers heeft hiervoor gerichte scholing gevolgd, evenals een EHBO-instructie. De overblijfouders hebben vergaderingen over de gang van zaken, om ervoor te zorgen dat dit overblijfuur zo optimaal mogelijk verloopt.
Daarnaast is er een bestuur bestaande uit een afvaardiging van overblijfouders, een MR-lid en een teamlid.

Het overblijfteam, ouders van kinderen van school, is behalve op woensdagmiddag iedere dag van 12.00 uur 13.00 uur aanwezig om kinderen te begeleiden bij het eten en bij het spelen. De kinderen zijn voor het eten van de boterham verdeeld over 3 lokalen waarbij er 1 lokaal wordt gebruikt voor de jongste kinderen (groep 1,2 en 3).


Kosten
De kosten bedragen:
Jaarabonnement per kind € 65,00 per dag per jaar.


Strippenkaart:
20 strippen                        € 45,00   (€ 2,25 per keer)
10 strippen                        € 22,50   (€ 2,25 per keer)
5 strippen                         € 12,50   (€ 2,50 per keer)

Wie eens wil komen kijken bij het overblijven is welkom. Wel graag even van te voren een afspraak maken.


Contact
Contactpersonen voor het overblijven zijn:

Jeroen van Gils 06-42108095

 

Meer informatie kunt u vinden in het handboek overblijven. Zie hieronder: