Humanistisch Vormingsonderwijs is:


 
  • Jezelf leren kennen: kinderen onderzoeken op een creatieve manier wat ze zelf belangrijk, interessant, goed, leuk of vervelend in hun leven vinden en hoe ze daarmee omgaan.
  • De ander leren kennen: kinderen leren luisteren naar en openstaan voor wat anderen vinden, voelen, willen en doen. Ze vergelijken hun eigen mening met die van andere kinderen en leren dat er overeenkomsten en verschillen zijn.
  • Keuzes leren maken: kinderen bekijken hun eigen denken en doen op kritische wijze. Dit doen ze aan de hand van verhalen en wederzijdse ervaringen. Hierbij worden ze aangemoedigd eigen keuzes te maken en bij tegenstrijdige keuzes te zoeken naar een oplossing.
  • Verschillen leren respecteren: kinderen onderzoeken samen elkaars waarden en normen. Ze leren dat je ondanks verschillen tussen mensen, culturen en levensbeschouwingen goed met elkaar kunt samenleven door ieder in zijn waarde te laten. Ze leren zich in te leven in de ander, niet te snel te oordelen en een open houding te ontwikkelen.
  • Verantwoordelijkheid leren nemen: kinderen leren hun eigen verantwoordelijkheid te dragen, onderzoeken de gevolgen van hun keuzes voor anderen en hun omgeving en leren samen te werken. Vaardigheden die belangrijk zijn om goed met elkaar samen te leven.
  • Humanistisch Vormingsonderwijs is ervaringsgericht onderwijs, waarbij de humanistische uitgangspunten als basis gelden

Wilt u meer informatie over HVO in het primair onderwijs?? Klik dan hier