De OuderRaad

De ouderraad bestaat uit leerkrachten en ouders van leerlingen die bij OBS De Carrousel staan ingeschreven. Voor de duur van 3 jaar nemen zij zitting in de ouderraad. Zij zijn het aanspreekpunt tussen ouders, leerkrachten en MR.

Tevens zijn zij verantwoordelijk voor het organiseren van jaarlijks terugkerende feesten, zoals Het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, het feest rondom Pasen, en het eindfeest. Ook organiseren zij het schooluitje voor alle leerlingen van OBS De Carrousel dat eens in de 3 jaar plaats vind.

Meer informatie kunt u vinden in het Huishoudelijk reglement van de ouderraad.
Zie hieronder.